การสัมมนา เรื่อง "พรรคการเมืองของประชาชน: แนวทาง การเสริมสร้างและการพัฒนา" พรรคคนงานไทย
วันที่ 10/28/2020

การสัมมนา เรื่อง "พรรคการเมืองของประชาชน: แนวทาง การเสริมสร้างและการพัฒนา"
ณห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรม centra บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


Follow us Thaiworkersparty