แก้ไขปัญหาราคา หอมใหญ่ ณ ทำเนียบรัฐบาล พรรคคนงานไทย
วันที่ 06/26/2020

แก้ไขปัญหาราคา หอมใหญ่ ณ ทำเนียบรัฐบาล
ดร. ธีระ เจัยบุญหยก ประชุมร่วมกับ ฯพณฯ สุภรณ่ อัตถาวงศ่ ผุ้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหาราคา หอมใหญ่ ณ ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 26 มิถุนายน 2563


Follow us Thaiworkersparty